Η εταιρία μας

H εταιρία Connectoras είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ανάπτυξης και ανάπτυξης προϊόντων, μηχανικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που εξυπηρετούν ξεκινήματα τεχνολογίας τόσο σε μεσαίου μεγέθους και μεγάλες εταιρείες όσο και σε μεμονωμένους πελάτες. Η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή λογισμικού "έξυπνου κώδικα" με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών της σύγχρονης επιχείρησης.

learn more
17

Λύσεις Connectoras

186

Υλοποιήσεις πελατών και συνεργατών